تست معرفی خانه 1

در باره معمار نو

در معمار نو با هدف ایجاد آرشیوی جامع از نمونه پروژه ها و نمونه محصولات مرتبط با صنعت ساختمان و دکوراسیون بر ان شدیم تا با الهام از نمونه وب سایت های موفق و مطرح دنیا و با همان کیفیت منبعی برای رفع نیاز ها هم وطنان عزیرمان باشیم

نمایش نمونه پروژه های شما

با ثبت نام در معمارنو میتوانید برای هر پروژه صفحه ای جدا بسازید ، عکس ها و توضیحات تان را نمایش دهید

نمایش کسب و کارتان

شما به عنوان اهل فن میتوانید صفحه شخصی خودتان را در معمارنو بسازید و در آن محصولات پروژه ها و هر چیزی که نیاز دارید را معرفی نمایید

نمایش محصولات تان

با ثبت محصولات تان و توضیحات لازم ذر معمارنو بهتر دیده شوید

کارت بزرگ 4

فروشگاه های مد

توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 2 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 3 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 4توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 5 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3- 6 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 7 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 8 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3 - 9 توضیح کوتاه کارت بزرگ خانه 3

فروشگاه لباس خواب

کارت بزرگ 2

1توضیح کوتاه 2توضیح کوتاه 3توضیح کوتاه 4توضیح کوتاه 5توضیح کوتاه 6توضیح کوتاه 7توضیح کوتاه 8توضیح کوتاه 9توضیح کوتاه 10توضیح کوتاه

تست کارت سه تایی 1

خانه های ویلایی

توضیح کوتاه کارت 1 توضیح کوتاه 1 توضیح کوتاه 1 توضیح کوتاه 1

مراکز خدماتی عمومی

توضیح کوتاه کارت 2 توضیح کوتاه کارت 2 توضیح کوتاه کارت 2

آژانس مسافرتی

توضیح کوتاه کارت 3 توضیح کوتاه کارت 3 توضیح کوتاه کارت 3

1توضیح کوتاه 2توضیح کوتاه 3توضیح کوتاه 4توضیح کوتاه 5توضیح کوتاه 6توضیح کوتاه 7توضیح کوتاه 8توضیح کوتاه 9توضیح کوتاه 10توضیح کوتاه

تست کارت 3 تایی 2

توضیحات کوتاه کارت 1