بام سبز ایده ای جذاب و کاربردی برای کاشت گیاهان بر روی بام است که مزایایی از قبیل زیبا سازی فضا، تصفیه هوا و جلوگیری از هدر رفتن انرژی ساختمان را دارد.