برای ایجاد ساختاری مشخص و برخورداری از محوطه ای زیبا در تمام طول سال، می توانید از گیاهان همیشه سبز استفاده نمایید و فضایی زیبا داشته باشید.

بام سبز ایده ای جذاب و کاربردی برای کاشت گیاهان بر روی بام است که مزایایی از قبیل زیبا سازی فضا، تصفیه هوا و جلوگیری از هدر رفتن انرژی ساختمان را دارد.