جزیره ی آشپزخانه از لوازم مهم و کاربردی آشپزخانه است، پس به دیزاین و تزیین آن توجه کنید. در این مقاله، ۱۰ روش که می توانید به کمک آن به قلب خانه تان اندکی عشق اضافه کنید، آورده شده است.

می توانید کانتر آشپزخانه ی خود را با این ابزار و لوازم دیزاین کنید، تا علاوه بر ایجاد نمایی زیبا، کاربردی تر باشد.