این مطلب حاوی ۶ ایده برای خلق یک در ورودی مناسب برای هدایت میهمانان است.

راهروی خانه هایتان را با استفاده از نورپردازی، فرش های رنگی، کنسول و آینه دل پذیرتر و سرزنده تر کنید.

همه چیز درباره رنگ آمیزی درب ورودی اعم از بهترین رنگ و بهترین زمان اجرا را ، در این مطلب مطالعه نمایید.