اگر مشتاق صرف زمان کمتر برای تمیزکاری هستید، از پیشنهادات متخصصین درباره یک برنامه ساده برای نگهداری از آشپزخانه بهره ببرید.

اندک اندک، تابستان رو به اتمام است و باید برای پاییز آماده شویم. این مطلب شما را در سازماندهی خانه و خانواده تان برای فصل پاییز راهنمایی می کند.

با استفاده از چک لیست های ماهانه، از خانه خود در برابر هوای سرد زمستان محافظت کنید و از این زمان به نحو احسن استفاده نمایید.

اگر دوست دارید محل زندگیتان مرتب تر باشد اما زمان و انرژی کافی ندارید و نیاز به یک تغییر بزرگ را حس نمی کنید، یکی از روش های ساده زیر را امتحان کنید.

استفاده از کابینت ها، قفسه ها و سایر روش های پیشنهادی به شما کمک خواهند کرد تا فضای پارکینگ خود را منظم و مفید تر سازمان دهی کنید.