فلز از نظر سبک بام، نگهداری و راندمان انرژی، در میان همه ‌ی مصالح پادشاهی می کند.

شناخت درست مصالح مختلف بام می تواند به شما در انتخاب آگاهانه کمک کند.

بام سبز ایده ای جذاب و کاربردی برای کاشت گیاهان بر روی بام است که مزایایی از قبیل زیبا سازی فضا، تصفیه هوا و جلوگیری از هدر رفتن انرژی ساختمان را دارد.