استخرهای عمومی و یا استخرهایی که در ویلاها و ساختمان‌های شخصی قرار دارند، همیشه مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. ازاین‌رو ممکن است آب آن‌ها تحت تأثیر گردوغبار موجود در هوا، ریخته شدن آت‌وآشغال و مواردی ازاین‌دست، کثیف شود. همچنین دمای آب در ...

پنجره مجازی چیزی شبیه یک پنجره است، اما از طریق آن شما یک صحنه مصنوعی ایجاد شده را به جای دنیای واقعی مشاهده می‌کنید. در هر صورت، این توهمات برای ایجاد احساس بهتر در محیط پیرامون شما است و از ...

تا به حال به داشتن آشپزخانه‌ مطبخ دار فکر کرده‌اید؟ آشپزخانه‌ای که تمام آشپزی‌ها و ریخت و پاش‌ها در آنجا انجام شود و شما با خیالی آسوده به امور آشپزی بپردازید. با رایج شدن آشپزخانه‌‌های اپن در طراحی منازل و ...

قبل از اینکه بخواهید مبلمان بخرید، عوامل زیادی وجود دارد از زیبایی شناسی تا کاربردی بودن مبلمان که باید در نظر گرفته شود. انتخاب نوع مبل، کلاسیک یا مدرن، اولین گام برای تصمیم‌گیری خرید مبلمان است. در بین مبلمان کلاسیک، ...

جدیدترین مطالب